Vier definitieve wijzigingsbesluiten inzake aanwijzing als Natura 2000-gebied

woensdag 03 mei 2017 - De staatssecretaris heeft op 3 mei de aanwijzingsbesluiten van 4 Natura 2000-gebieden definitief gewijzigd.

Belanghebbenden kunnen van 4 mei tot en met 14 juni 2017 beroep instellen bij de rechtbank.

Het gaat om de volgende gebieden (met link naar bekendmaking in de Staatscourant: