Ontwerpbeheerplan voor de Veluwe ter inzage

maandag 31 oktober 2016 - Gedeputeerde Staten van Gelderland, de ministers van Infrastructuur & Milieu en Defensie en de staatssecretaris van Economische zaken hebben het beheerplan Veluwe in ontwerp vastgesteld.

De provincie Gelderland begeleidt het proces en legt het plan ter visie.  

Procedure

Het ontwerp-beheerplan ligt van 1 november tot 13 december 2016 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze naar voren brengen.
Dit kan als volgt:  

 • Uw zienswijze bij voorkeur digitaal insturen via het digitale formulier
 • Uw schriftelijke reactie opsturen aan:

  het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
  Postbus 9090
  6800 GX Arnhem

  Graag onder vermelding van ‘reactie ontwerp- Natura 2000-beheerplan Veluwe’ en het zaaknummer 2016-008058.

 • Mondeling reageren kan van 1 november tot 13 december 2016 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur. U kunt hiervoor contact opnemen met het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99 (lokaal tarief). Een medewerker van de provincie verwerkt uw reactie op de computer. Van de invoer ontvangt u een bevestiging.  

Relatie beheerplan met PAS

De Natura 2000 beheerplannen hebben belangrijke onderdelen gemeen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS schrijft maatregelen voor om de effecten van stikstof depositie in de Natura 2000-gebieden te verminderen. De PAS is definitief vastgesteld en de maatregelen staan niet meer ter discussie. Het heeft dus geen zin om hierop een zienswijze in te dienen. Raadpleeg de PAS zodat u weet welke maatregelen wel en welke niet ter discussie staan. In de bijlage van het beheerplan is aangegeven welke PAS maatregelen worden genomen. U kunt ook de Gebiedsanalyse PAS raadplegen. Deze is tevens als bijlage aan het beheerplan toegevoegd.

Informatieavonden

In november worden 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd over het Natura 2000-beheerplan Veluwe.

Datum

Tijdstip

Locatie

 maandag 14 november

 19:00/21:30 uur

 Beekbergen – Parc Spelderholt  

 woensdag 16 november

 19:00/21:30 uur

 Ede – De Reehorst  

 woensdag 23 november

 19:00/21:30 uur

 Nunspeet – De Hoeve van Nunspeet

Om 19.30 uur start het plenaire gedeelte. Verder is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en informatie in te winnen.

Waar kan ik het beheerplan vinden?

Meer informatie over Natura 2000, de Natura 2000-beheerplannen en de bijbehorende documenten kunt u vinden op www.gelderland.nl/natura2000 en op www.Rijksoverheid.nl/natura2000.

Daarnaast kunt u de plannen op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur inzien bij de provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1A, 6811HE.

U kunt de papieren versie van het plan ook bekijken op het gemeentehuis van de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede en Nunspeet.  

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het provincieloket: 026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen provincieloket@gelderland.nl.