Ontwerpbeheerplan voor 6 Natura 2000-gebieden in het IJsselmeergebied ter inzage

donderdag 08 december 2016 - Het ontwerpbeheerplan voor de 6 Natura 2000-gebieden: Veluwerandmeren, Zwarte Meer, Ketelmeer-Vossemeer, Eemmeer en Gooimeer zuidoever, Markermeer-IJmeer en IJsselmeer ligt ter inzage van van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017.

Inzagelocaties

Het ontwerpbeheerplan, de achtergronddocumenten en de zienswijzer zijn vanaf 8 december 2016 t/m 18 januari 2017 digitaal te vinden op de website van het Platform Participatie. Hier kunt u uw zienswijze digitaal indienen.

Daarnaast is het ontwerpbeheerplan fysiek in te zien op de volgende locaties:

 • Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
 • Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
 • Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;
 • Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem;
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;
 • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem;
 • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4 te Den Haag.

Informatiebijeenkomsten

Om u goed te informeren worden drie inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u mondeling vragen stellen aan de aanwezige deskundigen, en ook uw mondelinge zienswijze indienen. U hoeft zich niet aan te melden hiervoor. De informatiebijeenkomsten worden gehouden van 18.00 uur tot 21.00 uur op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 14 december 2016

  Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7, Harderwijk  

 • Dinsdag 20 december 2016

  Schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn

 • Donderdag 5 januari 2017

  Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16, Lemmer

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur. Ook kunt u emailen.