Ontwerpbeheerplan Rijntakken ter inzage

maandag 08 mei 2017 - De ministers van Infrastructuur & Milieu en Defensie, de Staatssecretaris van Economische zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel, Utrecht en Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Rijntakken in ontwerp vastgesteld.

Het beheerplan ligt ter inzage tot 20 juni 2017. Tot en met 20 juni kunt ook een zienswijze indienen.

Informatieavonden Natura 2000 beheerplan

  • 20 mei 2017: 14:00 -16:00 uur
    Boottocht vanuit Tiel, langs een deel van de Rijntakken.
  • 23 mei 2017 - 19.00 - 21.30 uur:
    Moeke Rhenen, Veerplein 1, Rhenen
  • 29 mei 19.00 - 21.30 uur:
    Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul

Meer informatie en uiteraard ook het beheerplan met bijlagen vindt u op de website van de provincie Gelderland