Nieuw ontwerpaanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat

woensdag 03 mei 2017 - Het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is op 3 mei opnieuw in ontwerp aangewezen.

In de Staatscourant van 3 mei 2017  maakte de staatssecretaris van Economische Zaken zijn voornemen bekend om het Noordhollands Duinreservaat opnieuw aan te wijzen als Natura 2000-gebied, nadat de Raad van State het aanwijzingsbesluit uit 2015 in december had vernietigd. Belanghebbenden kunnen van 3 mei tot en met 13 juni een zienswijze indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De enige wijziging ten opzichte van het besluit van 22 juni 2015 is het toevoegen van de gevlekte witsnuitlibel (H1042).