Doelstellingen beschermde natuurmonumenten vervallen

donderdag 13 april 2017 - Door de inwerkingtreding Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 vervallen de doelstellingen van beschermde natuurmonumenten uit de instandhoudingsdoelstellingen van 59 Natura 2000-gebieden.

Dit betekent dat in de bestaande nota’s van toelichting bij de Natura 2000-besluiten aan alle passages die betrekking hebben op doelstellingen voor beschermde natuurmonumenten voorbij moet worden gegaan. De kaartbladen dienen zo te worden gelezen dat de statussen VR+HR+BN, VR+BN en HR+BN zijn vervangen door VR+HR, VR en HR. Per Natura 2000-gebied is de oppervlakte per status gewijzigd.

Meer info