7 definitieve beheerplannen voor Natura 2000-gebieden in het Waddengebied

maandag 12 december 2016 - De ministeries van EZ en IenM hebben 13 december 2016 de definitieve vaststelling van 7 beheerplannen in het Waddengebied bekendgemaakt.

Het betreft beheerplannen voor de onderstaande Natura 2000-gebieden:

Het is mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Dit kan van 14 december 2016 tot 25 januari 2017.