4 Noord-Hollandse beheerplannen definitief vastgesteld

woensdag 28 december 2016 - De beheerplannen voor de 4 Natura 2000-gebieden Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn definitief vastgesteld.

De beheerplannen zijn op 29 december in werking getreden en hebben een looptijd van zes jaar.

Officiële bekendmaking in de staatscourant

De beheerplannen en de Nota van antwoord vindt u op de website van de provincie Noord-Holland.